177. Sayı Köşe Yazıları...


...
ALİ ERDOĞAN

SUNUŞ

Mesleğimizin yasalaşması sürecindeki zorlu mücadelesinde yer alan, sonrasında Odamızın kuruluş aşamasına şahit olan ve ilk günden bu yana Od...

...
SEÇİL BAYRAM

KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM

Kıymetli Meslektaşlarım; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına özel hazırlamış olduğumuz Bursa Bilanço Dergimizin 100. Yıl Özel Sayısı’nı...

...
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ

VERGI REFORMU KAVRAMI VE KAPSAMI

Vergi Reformunun Anlam ve Tanımı Vergi, kanunları devletle mükellef arasındaki vergisel ilişkileri düzenlerken kamusal ekonominin ürettiği f...

...
Prof. Dr. Adnan GERÇEK

Meslek Mensuplarının Yeni Çilesi: Enflasyon Düzeltmesi

Enflasyon düzeltmesi, Şartları ve Kapsamı Enflasyon düzeltmesi; paranın satın al...

...
İmdat TÜRKAY

Dijital Vergi Dairesi Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Günümüzde mükelleflerin vergisel işlemlerinin neredeyse tamamına yakını internet...

...
Prof.Dr. Göksel YÜCEL

IŞLETMELERDE YENI BIR ÇAG: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMALARI

Dünya’daki doğal yaşam ile ilgili belgeselleri izleyenlerimiz bugün 97 yaşında o...

...
Halis ÇELİK

Cumhuriyete Dair

CUMHURİYETE DAİR… güneş ışıkları sızsa da odanın penceresinden sonbaharın serinliği hissediliyor artık. Yoğun bir gün beni bekliyor ay sonu ...

...
Ayşe ORTAKÇI KILCIGİL

Girişimcilik

Girişimcilik en basit tarifle; emek, sermaye, doğal kaynaklar ve teknolojiyi örgütleyerek kendi işini kurmaktır. İş fikri olan, kar elde etm...

...
Çiğdem KURT BAYRAKTAR

Dijital Dünyada Muhasebe

Muhasebe mesleği, dijitalleşen dünyada önemli değişimlere uğramaktadır. Geleneksel defter tutma ve kağıt tabanlı işlemler yerini dijital muh...

...
Elif ELDEMİR

Entegre Raporlamaya Kısa Bir Bakı A BRIEF OVERVIEW OF INTEGRATED REPORTING

1. ENTEGRE RAPORLAMA İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Entegre raporlama yaklaşımını gel...

...
Prof. Dr. Başak ATAMAN GÖKÇEN

Entegre Raporlamaya Kısa Bir Bakı A BRIEF OVERVIEW OF INTEGRATED REPORTING

1. ENTEGRE RAPORLAMA İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Entegre raporlama yaklaşımını gel...

...
Ayhan KARAŞİN

Haksız Rekabet

Rekabetin özünde ‘YARIŞ’ kavramı ön plana çıkmaktadır. Günümüzün hakim ekonomik sistemi liberal ekonomi anlayışı ‘Serbest Rekabet’ anlayışın...

...
E. Gülhan AKBABA

Biz Atatürk’ü Anladık Mı?

Ömrünü cepheden cepheye koşarak, akıl almaz inkılâplarla bir milleti ayağa kaldırmak için geçiren insana ayyaş mı demedik, yoksa O’nun yüzün...

...
Gülnur KAYDI

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi

Nakit sermaye artırımında yasada indirim oranı yüzde olarak belirlenmiştir. Bir şirketin nakit artırılan sermaye tutarı (yeni kurulan şir...

...
Hamdi KORKMAZ

Zulüm (Mobbing) Uygulamasının Etkileri Ve Çözüm Önerileri

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 2. Yüzyılında zulüm (mobing) yasasını hayata geçire...

...
Hayrettin ERSOY

Az Gittik Uz Gittik

Böyle başlardı masallar; Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Bir de döndük baktık ki, bir arpa boyu yol gittik. Bizim meslek yasası ...

...
Mehmet ÇETİNKAYA

CUMHURIYET 100 YAŞINDA!

Cumhuriyet 100 Yaşında! Bir ulusun kaderinin ve aslında dünya tarihinin değiştiği bir tarih 29 Ekim 1923 Ülkemizin doğum günü.

...
Pakize ÇETİN

Vergiye Uyumlu Mükellef

Vergi hukukunun temel kavramı; toplumsal vergi bilincinin oluşmasıdır. Bu bilincin oluşabilmesi içinde vergiye uyumlu mükellefin olması gere...

...
Samet DEMİRTAŞ

Planlı Eskitme Ve Sürdürülebilir Çevre

Planlı Eskitme ve Sürdürülebilir Çevre 1700’lü yılların ikinci yarısından sonra ortaya çıkan buluşlar toplumlarda kültürel, sosyal ve ekonom...

...
Sibel TOKTAŞ

Cumhuriyet ve Türk Kadın Devrimi 100.Yıl Ve Sonrası

”Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır. Cumhuriyet yandaşlığı, ...

...
Ümran SU

Muhasebe Tahminlerin Önemine Genel Bir Bakış

Finansal tabloların üretilmesinde, hazırlanmasında ve düzenlenmesinde dönem içinde veya dönem sonunda kesin ölçüm yapılamayan durumlarda, bi...

...
Zeki TURAN

34 - 49 Ve 100

E işimiz, hayatımız rakamlarla olunca yazımın başlığı da rakamlardan oluştu. Büyükten başlayalım. 100 malum canım Cumhuriyetimizin kuruluşun...