BİLİMDE İLERLEMENİN KOŞULU: DEMOKRATİK VE ÖZERK ÜNİVERSİTE

Kısa adı BAOB olan Bursa Akademik Odalar Birliği Yönetimi, yazılı bir açıklamayla son dönemde yüksek öğretim kurumlarında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) ve Bursa Barosu’nun yanı sıra Bursa Eczacı, Bursa Tabip, Mimarlar, Peyzaj Mimarları, İç Mimarlar, Şehir Plancıları ve Bursa Veteriner Hekimler Odaları ile Ziraat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Meteoroloji Mühendisleri ve Tekstil Mühendisleri Odalarının Bursa Şubelerinin imza attığı açıklamada; yüksek öğretim kurumlarının kendi yöneticilerini seçebilecekleri demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Okumak için Tıklayınız